Usposabljanja za izvajalce

Za vse izvajalce usposabljanj odraslih smo pripravili usposabljanja, kjer smo udeležence seznanili z:

  • Osebnostnimi značilnostmi in spoznavnim razvojem odraslih udeležencev
  • Andragoškim vodenjem
  • Elementi in značilnostmi inovativnih učnih okolij
  • Novejšimi spoznanji o učenju
  • Učinkovitimi metodami dela z odraslimi, kot so NLP, coaching veščine, izkustvene tehnike…

Usposabljanje je bilo organizirano kot dve štiriurni delavnici. Izpeljali smo osem ponovitev, ki so potekala v Celju, na Ptuju, v Kranju, v Novi Gorici, v Velenju, v Novem mestu v Ljubljani in v Mariboru.

Usposabljanj se je udeležilo 344 udeležencev. Udeleženci so dobili potrdila o udeležbi.

Kljub temu, da so bili udeleženci izvajalci usposabljanj odraslih, ki imajo ustrezno pedagoško andragoško izobrazbo in večina tudi že večletne izkušnje z usposabljanjem odraslih, so vsi ocenili usposabljanje kot zelo koristno.

GRADIVO – Razvojne aktivnosti
GRADIVO – Inovativna učna okolja – Konzorcij šolskih centrov
GRADIVO – Metode dela z odraslimi – Konzorcij šolskih centrov
GRADIVO – Orodje GROW
Program usposabljanja