Vabilo k sodelovanju v projektu »Razvoj UPD 2017«

Vabilo k sodelovanju v projektu »Razvoj UPD 2017«  – Razvojne aktivnosti na področju izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za potrebe dela v letu 2017

Spoštovani,

Konzorcij šolskih centrov je pridobil projekt »Razvoj UPD 2017« v vrednosti 128.483,40 EUR, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

V skladu s spremembami na trgu dela se morajo spreminjati tudi programi usposabljanj in izpopolnjevanj. Ti udeležencem omogočajo pridobivanje znanj in praktičnih spretnosti, ki jih delodajalci od svojih zaposlenih pričakujejo. Potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru na trgu dela narašča iz dneva v dan.

Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Dandanes že vsi poznamo pojme, kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija ter generacija milenijcev in generacija Z. Ti dejavniki oblikujejo naše vsakdanje življenje in vplivajo na to, kako živimo, delamo in se učimo. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo ter jih po svojih najboljših močeh dohajamo.

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela − razvijati nove programe izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za odrasle s ciljem:

  • pridobivanja oziroma izboljšanja poklicnih zmožnosti odraslih za uspešen vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere;
  • širjenja in poglabljanja znanja, spretnosti in zmožnosti zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in zviševanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva v lokalnem okolju.

Projekt »Razvoj UPD 2017« naslavlja opisane potrebe trga dela, za katere bomo:

  • posodobili 35 programov za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje za odrasle;
  • razvili 10 novih programov za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje za odrasle;
  • razvili 20 učnih gradiv s poudarkom na e-učnih gradivih za udeležence v programih za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje za odrasle;
  • organizirali usposabljanja za učitelje, ki izvajajo programe za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje za odrasle, na osmih lokacijah po Sloveniji.

Na projektu bomo sodelovali s predstavniki Centra za poklicno izobraževanje, ki nam bodo nudili strokovno podporo pri posodabljanju in razvoju programov.

V okviru projekta od vseh sodelujočih − zaradi ugotavljanja izobraževalnih potreb in razvoja programov − pričakujemo tesno sodelovanje z gospodarstvom, območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov.
Projekt se bo zaključil 31. 10. 2017.

Na Vas, spoštovana direktorica, spoštovani direktor ter spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj, se obračamo z vabilom k sodelovanju, saj je eden izmed ciljev projekta »Razvoj UPD 2017« vključiti v sodelovanje srednje šole, v okviru katerih so organizirani Medpodjetniški izobraževalni centri in ostale srednje šole, ki izvajajo programe iz prijavljenih področij, ter višje strokovne šole, v okviru katerih je organiziran MIC.

Vse dodatne informacije o projektu, vključevanju v projekt in finančnem ovrednotenju sodelovanja lahko najdete na spletni strani www.razvoj-upd.si. Na tem mestu je preko prijavnega obrazca mogoča spletna prijava na posamezno aktivnost projekta. Prijave za avtorje programov in gradiv so mogoče do 1. 9. 2017.

V primeru želje po sodelovanju prosimo, da vabilo posredujete tudi strokovnim delavcem na vaših inštitucijah. Ker je k sodelovanju povabljeno veliko število šol, bomo izbirali po načelu zgodnejše prijave.

V upanju na uspešno sodelovanje Vas lepo pozdravljamo.

Adrijana Hodak
vodja projekta
Jože Drenovec
Predsednik konzorcija