Arhiv – Posodobljeni programi

Posodobitev programov za usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela temelji na programih, ki so bili, v obdobju od 2009-2015, razviti za izobraževanje brezposelnih oseb (IBO).

Pobuda za pripravo in posodobitev programov prihaja s strani delodajalcev in mora vključevati tako pridobivanje strokovnih kakor tudi splošnih kompetenc.

Od avtorjev, ki bodo posodabljali programe se pričakuje, da bodo tesno sodelovali z gospodarstvom ter upoštevali njihove pobude, območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov.

Navodila za posodobitev programov

Koordinator področja: Uroš Lukič, pomočnik vodje MICa ŠC Velenje

Dodatne informacije: