Arhiv

»Razvoj UPD 2017«  – Razvojne aktivnosti na področju izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za potrebe dela v letu 2017

Konzorcij šolskih centrov je pridobil projekt »Razvoj UPD 2017« v vrednosti 128.483,40 eur, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Živimo v času, ko so nenehne spremembe postale del našega vsakdana. Sedaj že vsi poznamo pojme kot so: digitalizacija, robotizacija, avtomatizacija ter generacija milenijcev in genracija Z. Ti dejavniki oblikujejo naše vsakdanje življenje in vplivajo na to, kako živimo, delamo in se učimo. Skoraj sleherni dan se moramo naučiti kaj novega, da lahko tem spremembam in trendom sledimo ter jih po svojih največjih zmožnostih dohajamo.

V skladu s spremembami na trgu dela, se morajo istočasno spreminjati tudi programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki udeležencu omogočjio pridobivanje znanj in praktičnih spretnosti, katere delodajalci od svojih zaposlenih pričakujejo. Potreba po kvalitetnem in ustrezno usposobljenem kadru raste iz dneva v dan.
Projekt »Razvoj UPD 2017« naslavlja pravkra opisane potrebe trga dela, za katere bomo:

  • posodobili 35 programov za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje za odrasle
  • razvili 10 novih programov za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje za odrasle
  • razvili 20 učnih gradiv za udeležence v programih za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje za odrasle s poudarkom na e-učnih gradivih
  • organizirali usposabljanja za učitelje, ki izvajajo programe za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje na osmih lokacijah po Sloveniji.

Pri projektu bomo sodelovali s CPI, ki nam bo nudil strokovno podporo pri posodabljanju in razvoju programov.
K sodelovanju bomo povabili vse srednje šole, v okviru katerih so organizirani MIC-i in vse ostale srednje šole, ki izvajajo programe iz prijavljenih področij ter višji strokovni  šoli, v okviru katerih je organiziran MIC.

V okviru projekta se od vseh sodelujočih, zaradi ugotavljanja izobraževalnih potreb in razvoja programov, pričakuje tesno sodelovanje z gospodarstvom, območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov.
Projekt se bo zaključil 31.10.2017.