Arhiv – Novi programi

Prenova kratkih programov za usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela v okviru projekta »Razvoj UPD 2017« aktualizaciji programov in vsebin za potrebe trga dela, ki narekuje svojo dinamiko. Ena od nalog projekta je tudi aktivnost razvoj novih programov, ki so namenjeni usposabljanjem brezposelnih in specializacijam zaposlenih po izkazanih potrebah delodajalcev. Priporočen časovni obseg programov je 40 do 200 ur. Programi lahko vsebujejo več programskih enot. Programska enota obsega najmanj 40 ur.

Od avtorjev novih programov v okviru projekta »Razvoj UPD 2017« se pričakuje, da bodo tesno sodelovali z gospodarstvom, območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov. Najpomembnejši cilj projekta je razviti programe in učna gradiva, ki so podpora razvoju kadrov kakršne potrebuje gospodarstvo. Ne želimo si programov in gradiv, ki so sama sebi namen in niso povezana s svetom dela.

Navodilo: Razvoj novih programov

Koordinator področja: Branko Polanec, vodja MIC ŠC Ptuj

Dodatne informacije:

Kontaktna oseba: Branko Polanec, e-naslov: branko.polanec@guest.arnes.si; GSM: 051 339 443
Rok za prijavo: 1. 9. 2017
Prijava na izbrani program: zavihek Prijava -> Novi programi
Rok za oddajo novega programa: 1. 10. 2017

Razvijalci novih programov bodo izbrani po načelu zgodnejše prijave.
V smislu čim kvalitetnejše celovitosti sklopa novega programa, priporočamo, da se razvijalec novega programa prijavi tudi na pripravo učnega gradiva ali se poveže z avtorjem/pripravljavcem pripadajočega učnega gradiva.