Arhiv – Gradiva

Razvita kvalitetna učna gradiva, katerih vsebina nagovarja potrebe gospodarstva, so cilj projekta »Razvoj UPD 2017«. Izdelana bodo na osnovi posodobljenih in novo razvitih programov v projektu »Razvoj UPD 2017«.

Od avtorjev, ki bodo izdelovali gradiva, se pričakuje da bodo tesno sodelovali z gospodarstvom,  območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in drugimi deležniki v lokalnih okoljih, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov, ter upoštevali njihove pobude,.

Navodila za avtorje gradiv
Vzorec naslovnice

Koordinator področja: Nataša Kristan Primšar, vodja MIC ŠC Kranj

Dodatne informacije

  • Kontaktna oseba: Nataša Kristan Primšar, e-naslov: natasa.kristan@sckr.si
  • Rok za prijavo je 1. 9. 2017.
  • Prijava na izbrano gradivo: zavihek Prijava -> Gradiva
  • Rok za oddajo učnega gradiva, ki je slovnično in strokovno ustrezno, je
    1. 10. 2017.
  • Možnost imamo razviti 20 novih učnih gradiv. Seznam najdete v navodilih za avtorje gradiv.
  • Avtorji bodo izbrani po načelu zgodnejše prijave.
  • Z namenom izdelave čim kvalitetnejšega učnega gradiva priporočamo, da je avtor učnega gradiva hkrati tudi avtor posodobljenega ali novega programa za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje, ki je podlaga učnemu gradivu, ali pa z njim sodeluje.
  • Financiranje izdelave učnih gradiv