Vabilo k sodelovanju v projektu »Razvoj UPD 2017«

Vabilo k sodelovanju v projektu »Razvoj UPD 2017«  – Razvojne aktivnosti na področju izpopolnjevanja oziroma usposabljanja za potrebe dela v letu 2017 Spoštovani, Konzorcij šolskih centrov je pridobil projekt »Razvoj UPD 2017« v vrednosti 128.483,40 EUR, ki ga financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. V skladu s spremembami na trgu dela se morajo spreminjati tudi programi usposabljanj in izpopolnjevanj. Ti udeležencem omogočajo pridobivanje znanj...